Shop Forum More Submit  Join Login
×
Till 20.12.
That date can be changed.

Edit: And is. Thanks Glandziu
Till 24.12.
  • Watching: Witcher 3 - Gameplay
I know, I'm writing not enough info's but that's my character in present day. I didn't forget and am slowly drawing that started spaghetti.
Some days without time, some without motivation, but still some when I have motivation and time, even in student house.
Fortunately my colleague of the room doesn't laugh about my hobby, which is surely unusual in university of technology.

But part of watchers want to know about comic, not about my life - there are 2 options:
1) I will finish next chapter and submit it in several parts like before.
2) I will draw until Christmas and cut the comic into small parts/pages - I will make, several days marathon - every day new page.
I'm now convinced of second option, I think it will be better to publicate in small parts and more in short period of time.
I wish Glandziu good luck and a bit of free time. I hope he'll undertand my pain ;)
Here is the newest, unfinished part of comic - every page will include at least 2 such images. Second new image is my new profile photo.
See'ya folks :>
Przechwytywanie by SlazakGrzesiek
  • Watching: The X Files
  • Eating: Spaghetti
  • Drinking: Juice
I began to learn and work in GIMP - it gave me much better results than with standard pencil :)
Lots of guides, lots of decelerations but I think it will be finally something good :)

Zacząłem uczyć się GIMPa - daje lepsze rezultaty niż sobie wyobrażałem :)
Poradniki, błędy, zwolnienia tempa to na ten moment norma ale ekeft końcowy powinien być wystarczająco dobry :)
100 by SlazakGrzesiek

101 by SlazakGrzesiek

103 by SlazakGrzesiek

104 by SlazakGrzesiek108 by SlazakGrzesiek
109 by SlazakGrzesiek
110 by SlazakGrzesiek
111 by SlazakGrzesiek
Yup, a comic collection ^^
A couple of thick comics GIGANT about Disney's Donald Duck, his family and another characters. Back of books are put together into one big image :)
Kolekcja komiksów ^^
Kilka komiksów GIGANT od Egmonta, kaczor Donald jak widać na ułożonym grzbietami roczniku :)
Img 20170809 200546 by SlazakGrzesiek
Here's 98 pieces of Komiksowo(I think in English it would be called "Comic City"). It was a supplement for friday, later saturday's editions of "Gazeta Wyborcza" - one of big Polish newspapers. It contained mostly Disney's comics but the best was usually Polish comic Timon&Master(Tymek i Mistrz) - wizard and his apprentice. It included lot of brilliant Word games and taight with fun. What's more, it parodied lots of fairytale monsters.

I 98 sztuk "Komiksowa", jak dobrze pamiętam i policzyłem. Był to dodatek komiksowy do piątkowej, a potem sobotniej Gazety Wyborczej w latach 2000-2004. Zawierał w większości Disneyowskie komiksy. Jednak najlepszym komiksem dla mnie był przeważnie nasz, polski "Tymek i Mistrz" ^^ Carodziej i jego uczeń, uczył bawiąc. Zawierał gierki słowne i parodiował rózne baśniowe stwory.
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Here's my oldest and newest, last comic of these:
Mój najstarszy i najnowszy, jednocześnie ostatni numer:
Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek
That's curious: Two great tits(Parus major) and one european black redstart - female(Phoenicurus ochruros) having nest in one place.
Uchwyciłem ciekawe zjawisko: Dwie sikorki(Parus major) i jedna samica - kopciuszek zwyczajny(Phoenicurus ochruros) przylatujące do jednego gniazda i karmiące młode.
Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek
And I had to go, their parents didn't like me xD
Untitled by SlazakGrzesiek
This time only birds: Spotless starling(Sturnus unicolor) (?) and his house.
Tym razem tylko ptaki: Szpak jednobarwny(Sturnus unicolor) (?) i jego domek.
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek

European serin -male(Serinus serinus)(?):
Kulczyk zwyczajny - samiec
(Serinus serinus)(?):
Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek
This time a couple of birds during winter: The first one is jay(Garrulus glandarius), I think ;)
About birds I'm not sure ;)
Teraz dzikie ptaki zimą: Pierwsza jest sójka(Garrulus glandarius), chyba ;)
Co do ptaków to pewny nie jestem ;)
Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek
European tree sparrow - female(Passer montanus) and great tit(Parus major).
Wróbel zwyczajny - samica(Passer montanus) i sikorka bogatka(Parus major).
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Kitty TV. Surrouding cats like it.
Kocia telewizja. Okoliczne koty lubią to.
Untitled by SlazakGrzesiek
Sorry for bad quality.
Sorki za słabą jakość.
The first one is dog Czarek :)
Pierwszy jest Czarek lub Czaruś, jak kto woli :)
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek

Next is Rex, which loves lying on bag with cork. Dunno why ;)
Następnie Reksio, który lubi leżeć na worku z korą, nie wiem czemu, może go grzeje ;)
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
Next, a bit of rabbits:
Następnie kilka królików:
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
And chickens:
I kury:
Untitled by SlazakGrzesiek
Untitled by SlazakGrzesiek
And surprised:
I jedna zaskoczona na gniazdku:
Untitled by SlazakGrzesiek

Untitled by SlazakGrzesiek
And red flower... wait... what's so curious in my legs???
I czerwony kwiatek, chwila, co jest takiego ciekawego w moich nogach?
Untitled by SlazakGrzesiek
Maybe now a couple of ducks:
Może teraz kilka kaczek:
Img 20160823 162350 by SlazakGrzesiek
Img 20160823 162354 by SlazakGrzesiek

Next time I will upload a bit of animals during the winter :)
Następne wstawię kilka zwierząt zimą ;)
I'm testing "Journals" :P
A couple years ago, I was interesting in geometric figures gluing ;)

Kilka lat temu, kleiłem figury geometryczne ;)
Img 20170711 112301 by SlazakGrzesiek
From the right: regular tetrahedron, regular octahedron, cube(regular hexahedron), regular dodecahedron, regular icosahedron.

Od prawej: czworościan foremny(tetraedr), ośmiościan foremny(okraedr), sześcian, dwunastościan foremny, dwudziestościan foremny.

Img 20170711 112337 by SlazakGrzesiek

From the left: Truncated icosahedron(most recognized xD), truncated cuboctahedron, snub dodecahedron, small rhombicuboctahedron, truncated cube.

Od lewej: Dwudziestościan ścięty(najbardziej znany xD), sześcio-ośmiościan rombowy wielki, dwudziesto-dwunastościan przycięty, sześcio-ośmiościan rombowy mały, sześcian ścięty.

Img 20170711 112432 by SlazakGrzesiek
From the left last 4 figures: truncated tetrahedron, truncated octahedron, 2 cuboctahedrons.
Hope you enjoyed a bit of curiosities :)

Od lewej ostatnie 4 figury: czworościan ścięty, ośmiościan ścięty, 2 sześcio-ośmiościany.
Mam nadzieję że spodobała się taka ciekawostka ;)